Welkom bij Target Recherchebureau!
Wat is een recherchebureau?
Een recherchebureau heeft een of meerdere onderzoekers in dienst welke onderzoek uitvoeren naar zaken waarbij de client dit zelf niet wil of kan (bijvoorbeeld door een gebrek aan specialistische kennis).

Voor de onderzoeker worden meerdere benamingen gebruikt, namelijk: particulier onderzoeker, particulier rechercheur, bedrijfsrecherche of privedetective. Waarbij de laatste het meest tot de verbeelding spreekt, mede door Hollywood-films waarbij een privedetective ergens op de loer ligt met een verrekijker en een camera.

Uiteraard kan het mogelijk zijn dat het doel van het onderzoek vereist dat er heimelijke (verborgen) observaties uitgevoerd worden, maar dit zal alleen ingezet worden indien er geen andere mogelijkheden zijn welke minder inbreuk maken op de privacy. In Nederland geldt er strikte wetgeving waar alle recherchebureaus zich aan dienen te houden. Dit is o.a. de WPBR en de Wbp, waarbij de laatste beschrijft hoe er met de privacy omgegaan dient te worden.

Maar wat houdt een onderzoek dan nog meer in?
Afhankelijk van de situatie, de beschikbare informatie en het doel van het onderzoek, kan er op vele manieren onderzoek uitgevoerd worden. Veelal bestaat een onderzoek uit het stukje bij beetje verzamelen van informatie van verschillende bronnen (papier, digitaal, via het internet, etc) om zo tot een geheel te komen waarmee de onderzoeksvraag beantwoordt kan worden.

Hoe lang duurt een onderzoek en wat kost het?
Het is erg lastig om deze vraag te kunnen beantwoorden aangezien ieder onderzoek anders is, en daarmee ook de duur en de kosten. Een onderzoek kan binnen een dag(deel) uitgevoerd zijn, maar het kan ook weken, maanden of zelfs enkele jaren duren.
Neem nu contact met ons op voor een vrijblijvend intakegesprek, waarbij er samen met u gekeken naar de haalbaarheid, wat de geschatte tijdsduur en kosten zijn. In de meeste gevallen kan er al binnen 24 uur een intakegesprek plaatsvinden!


Target Recherchebureau is geregistreerd onder P.O.B. 1618 bij: