Onderzoeken
Op deze pagina hebben wij een overzicht gemaakt van de meest voorkomende onderzoeken. Uiteraard is dit geen volledig overzicht dus neem daarom contact met ons op als uw onderzoek er niet bij zit. Wij kunnen u direct laten weten wat wij voor u kunnen betekenen.


Alimentatieonderzoek:
Veelal is er na een scheiding een alimentatieverplichting voor een van beiden partijen. Omdat dit om veel geld kan gaan, is hier ook vaak reden om te frauderen.
Of u nu alimentatieplichtige of alimentatiegerechtigde bent, in beiden gevallen is het belangrijk om te weten of uw alimentatie nog wel aansluit bij de huidige situatie.
Wij voeren geen alimenatieberekeningen uit, maar kunnen u wel helpen bij het verzamelen van rechtsgeldig bewijsmateriaal, indien er sprake is van een veranderde situatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vaststellen van een gezamelijke huishouding of het vaststellen of uw ex-partner wellicht meer is gaan werken of een andere baan heeft.

Overspel / Vreemdgaan:
Verdenkt u uw partner er van dat hij / zij overspel pleegt? Dan kunnen wij middels verschillende methoden voor u het benodigde bewijsmateriaal verzamelen om uw vermoedens te bevestigen of juist te weerleggen. Uiteraard zullen de onderzoeksmethoden in overleg met u afgestemd worden, en zal er niets onderzocht worden waar u geen toestemming voor gegeven heeft.
Mocht u besluiten om het verzamelde bewijs in een rechtzaak te gebruiken, dan is dat uiteraard mogelijk want van ieder onderzoek ontvangt u een rechtsgeldig onderzoeksrapport.

Diefstal / Fraude / Oplichting:
Bij dit soort onderzoeken zijn er vaak meerdere onderzoeksvragen mogelijk, en daardoor ook verschillende onderzoeken en methodes om in te zetten. U kunt bijvoorbeeld graag de identiteit van de dader willen achterhalen, of u vind de identiteit minder belangrijk, maar u wilt graag weten hoe de daad heeft plaatsgevonden, zodat deze in de toekomst voorkomen kan worden. Er zijn vele mogelijkheden en daarom kijken wij samen met u naar uw wensen en de mogelijkheden.

Vermiste personen, geld of goederen:
Onderzoeken in deze categorie kunnen heel divers zijn en zijn volledig afhankelijk van uw specifieke situatie en wensen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om via digitaal rechercheren al veel te weten te komen, maar het is ook mogelijk dat het spoor volledig nagereisd dient te worden naar het buitenland. Wij bespreken samen met u tijdens een intakegesprek wat voor uw situatie de beste aanpak is.

(Internet)pesten:
Pesten gebeurd al sinds mensenheugenis en start al vaak op vroege leeftijd. Maar tegenwoordig met het gebruik van internet en de tot op zekere hoogte anonimiteit die het biedt voor de pesters, gaat het pesten vaak ook veel gemakkelijker. Het achterhalen wie de pester is kan in veel gevallen het pesten al stoppen, maar ook het verzamelen van bewijs van het pesten, om zo derden (zoals school) in te kunnen schakelen, behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden.


Hoewel bovenstaande onderzoeken vooral gericht zijn op de particulier, zijn wij ook volledig inzetbaar als bedrijfsrececherche. Denk hierbij aan o.a. de volgende onderzoeken:

Ziekteverzuim:
Heeft u het vermoeden dat uw werknemer geheel of gedeeltelijk onterecht ziek gemeld is? Klust uw werknemer tijdens ziekte voor een ander bij? Wij kunnen voor u op onderzoek uit gaan en achterhalen of dat uw vermoeden ook klopt en kunnen ook het benodigde bewijs verzamelen zodat u hierin vervolgstappen kunt nemen.

Concurrentiebeding:
U vermoedt dat uw ex-werknemer zich niet houdt aan het concurrentiebeding? Wellicht voert de werknemer werkzaamheden uit die volgens het concurrentiebeding niet toegestaan zijn, of wellicht benaderd de werknemer uw klanten om zo de klanten bij u weg te halen? Ook hier kunnen wij op gepaste wijze onderzoek uitvoeren en dat onderzoek samenvatten in een rechtsgeldig onderzoeksrapport zodat u uw rechten als ex-werkgever af kunt dwingen.

Onderzoek medewerkers buitendienst
U wilt onderzoeken of uw buitendienstmedewerkers zich houden aan de bedijfsregels? Maken zij bijvoorbeeld ongeoorloofd gebruik van bedrijfsmiddelen of zijn zij tijdens werktijd met werkzaamheden voor een ander bezig? Uiteraard kunnen wij u hierbij bijstaan om de waarheid boven tafel te krijgen en het desbetreffende bewijsmateriaal hiervoor te verzamelen.

Neem nu contact met ons op voor een vrijblijvend intakegesprek.